فراخون مناقصه  واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال ۱۴۰۰

استانداری لرستان در نظر دارد استعلام واگذاری خدمات خودرویی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام  از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد استعلام و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.تاریخ انتشار استعلام در سامانه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۱۹ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت

آدرس لرستان خرم آباد چهار راه بانک - میدان استانداری- استانداری لرستان - اداره کل امور اداری و مالی تلفن ۳۳۱۹۱۲۳۰- ۳۳۱۹۱۱۹۸ -۰۶۶

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

استانداری لرستان - اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان

 b_300_0_16777215_00_images_1.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید