آخرین اخبار

اطلاعیه سازمان اداری واستخدامی کشوردرارتباط بانحوهاعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی درهشتمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی کشور

اطلاعیه سازمان اداری واستخدامی کشوردرارتباط بانحوهاعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی درهشتمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی کشور

۲۷ مهر ۱۳۹۹

«اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با نحوه اعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی در هشتمین آزمون مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور» ۱۳۹۹/۰۷/۲ پیرو اطلاعیه مورخ ۹۹/۰۷/۰۳، بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به...

عدم جوازاستخدام فرزندان ایثارگران بازنشسته دستگاه ها

عدم جوازاستخدام فرزندان ایثارگران بازنشسته دستگاه ها

۲۱ مهر ۱۳۹۹

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : مفادتبصره ۲ماده ۲۱قانون جامع ایثارگران اختصاص به استخدام فرزندشهیدومفقودالاثروفرزند جانباز،آزاده ،اسیرومفقودالاثربازنشسته ندارد،بلکه این ماده صرفا اختصاص سهمیه بارعایت شرایط عمومی استخدام وشرکت درآزمون رقابتی برای استخدام می باشد.

شرح وظایف

شرح وظایف

۱۵ مهر ۱۳۹۹

افزایش حقوق کارکنان درسال آینده براساس بخشنامه 1400

افزایش حقوق کارکنان درسال آینده براساس بخشنامه ۱۴۰۰

۰۸ مهر ۱۳۹۹

افزایش حقوق کارکنان درسال آینده براساس بخشنامه ۱۴۰۰ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به طور متوسط ۲۵درصدلحاظ شده است .افزایش حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵درصدتعیین شده ورقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کارخواهدرسید. همچنین دولت برای عیدی...

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

۰۷ مهر ۱۳۹۹

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مطابق این طرح ،کارکنان تنهادرقالب رسمی وپیمانی به ارائه خدمت می پردازند واگرقرارباشدفردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد دریک قراردادسه ماهه حداکثرباسه بارتمدید می تواند خدمت خودرابه دستگاه مربوطه ارائه بدهد . افرادی...

بومی گزینی درجذب واستخدام دستگاههای اجرایی

بومی گزینی درجذب واستخدام دستگاههای اجرایی

۰۴ مهر ۱۳۹۹

قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده- به انتهای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمله ذیل اضافه می‌شود: «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به...

طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وخدماتی

طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وخدماتی

۰۴ مهر ۱۳۹۹

طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و خدماتی خبر مورخ ۲ مهر ۱۳۹۹ در جلسه علنی (چهارشنبه دوم مهر) قوه مقننه، طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار را اعلام وصول کرد. منبع :شناسنامه...

مصوبه محدودیت دراعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت پابرجاست

مصوبه محدودیت دراعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت پابرجاست

۰۲ مهر ۱۳۹۹

مصوبه محدودیت دراعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت پابرجاست درفضای مجازی بخشنامه هایی ازوزارت جهادکشاورزی وسازمان های تابعه مبنی برجوازاعمال مدارک تحصیلی بالاتر براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده بود که آن وزارت طی بخشنامه ای ،ابلاغیه قبلی...