بدینوسیله از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری لرستان (لیست پیوست ) دعوت بعمل می آید براساس جدول زمانبندی ذیل به منظور انجام مصاحبه در زمان تعیین شده به استانداری لرستان (خرم آباد، - خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان مرکزی استانداری - سالن شماره ۲) مراجعه نمایند.

موارد مهم و قابل توجه :

۱- پذیرفته شدگان در صورتیکه دارای مدارک و سوابق پژوهشی و آموزشی شامل : رتبه اول تا سوم مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی، رتبه اول تا سوم برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی، مقالات علمی پژوهشی شامل نشریات چاپ شده معتبر داخلی و خارجی و علمی ترویجی، مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در  ISC و یا ( CIVILICA) و همایش های بین المللی، کتاب های تالیفی یا ترجمه شده و کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری و مدرک زبان معتبر (IELTS) ،CBT،PBT ،IBT(TOFEL)،TOLIMO  می باشند، ضمن همراه داشتن اصل و کپی مدارک مذکور نسبت به ارائه مستندات قبل از انجام مصاحبه اقدام نمایند.(تحویل آقای احد ملکی طولابی شوند)

۲- با توجه به اینکه داوطلبان محترم صرفاً در تاریخ و ساعت های تعیین شده پذیرش می شوند ،ضمن همراه داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی) حداقل ۳۰ دقیقه قبل از ساعت مزبور با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل حضور یابند.

۳- بدیهی است عدم مراجعه در موعد تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدام  تلقی می شود.

 

اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان

 

 

 

 

 

اعلام برنامه زمانبندی مصاحبه حضوری معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی (استانداری لرستان)

ردیف

نام

نام خانوادگي

رشته شغلی

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

۱

علي

محمدي

كارشناس روابط عمومي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۹

۲

رضا

ايران نژاد

كارشناس روابط عمومي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۳

مهري

رستمي زرين ابادي

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۴

ساسان

قاسمي امرايي

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۵

مسلم

بازوند

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۶

مژگان

پيرك

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۷

سيده زينب

موسوي

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۸

سميه

رومياني

كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۹

رضا

اسدي فرد

كارشناس امورامنيتي و انتظامي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۱۰

افسانه

خوش ناموند

كارشناس امورامنيتي و انتظامي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۱۱

حشمت الله

سروش نيا

كارشناس امورامنيتي و انتظامي

سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۱۲

اميرحسين

وليان

كارشناس توسعه وعمران امور شهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۹

۱۳

يحيي

اژ

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۹

۱۴

عباس

پاپي زاده پالنگان

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۹

۱۵

مسعود

تاجميري

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۱۶

سيدمحمدرضا

موسوي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۱۷

ميثم

شيخي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۱۸

فرزاد

سرلك

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۱۹

مهدي

رضايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۲۰

وحيد

محمودي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۲۱

جلال

تركاشوند

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۲۲

محمدحسين

جعفري

كارشناس توسعه و عمران امورشهري و روستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۲۳

محمد

فرخ نژاد

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۲۴

ارمان

رشيدي زاده

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۲۵

مجيد

مرشدي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۲۶

جلال

قلي پوريوسفيان

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

چهارشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۲۷

طاهره

پورنصير

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۹

۲۸

فروزان

احمدي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۹

۲۹

مسعود

شكوهي مقدم

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۹

۳۰

افسانه

حسنوند

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۳۱

رضا

باباعباسي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۳۲

عليرضا

محسني فر

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۳۳

محسن

شريفي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۳۴

رويا

ساعديان

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۳۵

يوسف

كشوري

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۳۶

علي

استركي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۳۷

علي

پاپي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۳۸

مسعود

ورمزياري

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۳۹

اسماعيل

سالاروند

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

پنج شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۴۰

احمد

خويشاوند

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۹

۴۱

پوريا

امرايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۹

۴۲

مصطفي

امرايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۴۳

مهرشاد

امرايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۴۴

احسان

اقبالي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۴۵

محمد

حسنوند

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۴۶

سجاد

حيدري

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۴۷

حامد

ساهور

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۴۸

محمد

رضايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۴۹

رضا

رحيميان بن گيسويي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۵۰

پويا

ازادبخت

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۵۱

علي رضا

مينايي

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۵۲

نبي

مرادپور

كارشناس توسعه و عمران امورشهري وروستايي

شنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۵۳

فريد

مرادي

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۹

۵۴

اميد

رسولي

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۹

۵۵

احسان

دالوند

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۹

۵۶

مهدي

رمضاني

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۵۷

فرشيد

زلقي

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۵۸

سيده فايزه

حسن زاده مفرد

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۵۹

محمد

روشني

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۶۰

ستار

دالوند

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۶۱

اصغر

عبدلي

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۶۲

شهاب

فلاح پور

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۶۳

عنايت اله

عموزاده

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۶۴

صادق

كوناني

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۶۵

شاهپور

مهدي پور

كارشناس امور شوراها و شهرداري ها

یکشنبه ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۶۶

وحيد

باجلاني

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۹

۶۷

علي

خادم

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۹

۶۸

محمود

حمزه لو

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۹

۶۹

ميلاد

سياه تيري

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۷۰

محمدرضا

قادري مقدم

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۷۱

صادق

تاجديوند

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۷۲

محمد

توسلي

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۷۳

عبدالله

لوني

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۷۴

محسن

قدرت الهي

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۷۵

حميدرضا

علي زاده

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۷۶

امين

مولايي

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۷۷

اميد

استركي

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۷۸

محسن

بلفكه

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۷۹

مهدي

ملك محمودي

كارشناس تحليلگر سيستم

دوشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۸۰

بهزاد

مهرابي نيا

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۹

۸۱

ابراهيم

كاوياني

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۹

۸۲

علي

پيري باباجان

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۹

۸۳

فرزان

سوري

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۸۴

افشين

شريفي بازوند

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۸۵

رضا

رضايي

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۸۶

شهريار

عالي زاده روستايي

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۸۷

علي

بابايي

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۸۸

ميثم

ميرزايي فاخر

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۸۹

ياسر

جليليان

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۹۰

سلمان

ادينه وند

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۹۱

لطف اله

گراوند

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۹۲

سجاد

حاتميان يادگاري

كارشناس تحليلگر سيستم

چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

۹۳

حميدرضا

صنعتي

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۹

۹۴

ابوالفضل

عسگري

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۹

۹۵

سجاد

عاليخاني نسب

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۹۶

داود

كوليوند

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۹۷

روح الدين

نورعلي مطلق

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۹۸

مظفر

بازوند

كارشناس راهبري حراست

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۹۹

ابوالفضل

ولايتي

كارشناس امور كشوري و مدني

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۱۰۰

كبري

سالاري

كارشناس امور كشوري و مدني

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۱۰۱

سميه

رستم نژاد

كارشناس حقوقي

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۱۰۲

سعيده

كوشكي

كارشناس حقوقي

پنج شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۱۰۳

طاهره

جعفري

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۹

۱۰۴

محمد

رشيدي

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۹

۱۰۵

مجتبي

زيدي

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۱۰۶

زهرا

اصل مرز

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۰

۱۰۷

علي

نظري شريفي

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۱۰۸

عبدالرحيم

خيري

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۱

۱۰۹

علي

قدم پور

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۱۱۰

حامد

پادروند

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۲

۱۱۱

مهدي

پادروند

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۱۱۲

اشكان

فرهادي

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۳

۱۱۳

محمدعلي

سوري لكي

كارشناس توسعه امور سياسي

شنبه ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

۱۴

 

 

 

فرم شماره (۱): سوابق پژوهشی و آموزشی

 سوابق پژوهشی و آموزشی

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

برگزیدگان علمی دانشجویی

رتبه مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی

رتبه ۱

۵/۱

رتبه تحصیلی مندرج در کارنامه تحصیلی داوطلب/ گواهی معتبر از دانشگاه

 

رتبه ۲

۱

رتبه ۳

۰.۵

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

رتبه ۱

۵/۱

براساس ارائه گواهی معتبر کسب رتبه از برگزارکننده المپیاد دانشجویی

 

رتبه ۲

۱

رتبه ۳

۵/۰

مقالات

مقالات علمی-پژوهشی

نشریات داخلی معتبر علمی-پژوهشی وترویجی

۵/۱

هر مقاله چاپ شده ۵/۰ امتیاز

 

نشریات خارجی معتبر علمی-پژوهشی*

۵/۱

هر مقاله چاپ شده ۵/۰ امتیاز

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر ملی نمایه شده در (ISC و یا CIVILICA) و همایش‌های بین‌المللی**

۵/۱

هر مقاله چاپ شده ۵/۰  امتیاز

 

کتاب‌

کتاب تالیفی

۲

هر کتاب تألیفی ۱ امتیاز

 

ترجمه کتاب

۵/۱

هر ترجمه کتاب ۷۵/۰ امتیاز

 

کسب مقام در جشنواره‌های علمی و یا هنری

کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره‌های معتبر علمی(خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) و فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی)

۱

الف) کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره‌های معتبر علمی(خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) ۱ امتیاز.

ب) جشنواره‌های  فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی) ۲۵/۰ امتیاز.

 

مدرک زبان معتبر*

IELTS

۳

طبق جدول شماره(۱)

 

TOFEL(IBT,PBT ,CBT)

 

TOLIMO

 

MSRT

 

جمع امتیاز =  ۱۵

 

نام و نام خانوادگی بررسی کننده مدارک:

امضاء:

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱: امتیازات زبان انگلیسی

MSRT

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT 

TOLIMO

امتیاز تخصصی

۸۰-۱۰۰

۸ و بالاتر

۱۱۰-۱۲۰

۲۷۰-۳۰۰

۶۳۷-۶۷۷

۶۳۷-۶۷۷

۳

۷۵-۷۹

۷.۵

۱۰۲-۱۰۹

۲۵۳-۲۶۹

۶۰۷-۶۳۶

۶۰۷-۶۳۶

۷۵/۲

۷۰-۷۴

۷

۹۴-۱۰۱

۲۴۰-۲۵۲

۵۸۷-۶۰۶

۵۸۷-۶۰۶

۵/۲

۶۵-۶۹

۶.۵

۷۹-۹۳

۲۱۳-۲۳۹

۵۵۰-۵۸۶

۵۵۰-۵۸۶

۲۵/۲

۶۰-۶۴

۶

۶۰-۷۸

۱۶۸-۲۱۲

۴۹۵-۵۴۹

۴۹۵-۵۴۹

۲

۵۵-۵۹

۵.۵

۴۶-۵۹

۱۳۷-۱۶۶

۴۵۰-۴۹۴

۴۵۰-۴۹۴

۷۵/۱

۵۰-۵۴

۵

۳۵-۴۵

۱۰۸-۱۳۶

۴۲۰-۴۴۹

۴۲۰-۴۴۹

۵/۱

۴۵-۴۹

۴.۵

۲۹-۳۴

۹۳-۱۰۷

۳۹۳-۴۱۹

۳۹۳-۴۱۹

۲۵/۱

 

 

b_۳00_0_۱۶۷۷۷۲۱۵_00_images_۵۲۵۲۵۲.jpg

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید