آخرین اخبار

آگهی مزایده عمومی فروش املاک مازاداستانداری لرستان

آگهی مزایده عمومی فروش املاک مازاداستانداری لرستان

۲۹ آبان ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی شماره ۲ فروش املاک و ساختمانهای استانداری لرستان واقع در شهرستانهای بروجرد،دلفان ، ازنا و الشتر استانداری لرستان در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح مذکور و با جزپیات مندرج در اسناد مزایده با...

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران به شیوه الکترونیکی

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران به شیوه الکترونیکی

۱۷ آبان ۱۳۹۹

برگزاری بیش از۱۰۰عنوان دوره آموزشی مصوب کارکنان و مدیران به شیوه الکترونیکی

ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی وجوه مهدکودک ،یارانه غذا،وبن کالا

ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی وجوه مهدکودک ،یارانه غذا،وبن کالا

۱۷ آبان ۱۳۹۹

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره...

طرح استفساریه تبصره (1) بند ((ذ))ماده 87قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

طرح استفساریه تبصره (۱) بند ((ذ))ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹

طرح استفساریه تبصره (۱) بند ((ذ))ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جلسه هم اندیشی مدیران کل ستادی استانداری به ریاست دکترکشکولی

جلسه هم اندیشی مدیران کل ستادی استانداری به ریاست دکترکشکولی

۱۱ آبان ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی مدیران کل ستادی استانداری به ریاست دکترکشکولی معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری لرستان این جلسه بمنظورساماندهی نیروی انسانی ،بودجه ،اموراداری ومالی استانداری برگزارگردید .

اطلاعیه سازمان اداری واستخدامی کشوردرارتباط بانحوهاعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی درهشتمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی کشور

اطلاعیه سازمان اداری واستخدامی کشوردرارتباط بانحوهاعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی درهشتمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی کشور

۲۷ مهر ۱۳۹۹

«اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با نحوه اعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی در هشتمین آزمون مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور» ۱۳۹۹/۰۷/۲ پیرو اطلاعیه مورخ ۹۹/۰۷/۰۳، بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به...

عدم جوازاستخدام فرزندان ایثارگران بازنشسته دستگاه ها

عدم جوازاستخدام فرزندان ایثارگران بازنشسته دستگاه ها

۲۱ مهر ۱۳۹۹

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : مفادتبصره ۲ماده ۲۱قانون جامع ایثارگران اختصاص به استخدام فرزندشهیدومفقودالاثروفرزند جانباز،آزاده ،اسیرومفقودالاثربازنشسته ندارد،بلکه این ماده صرفا اختصاص سهمیه بارعایت شرایط عمومی استخدام وشرکت درآزمون رقابتی برای استخدام می باشد.

شرح وظایف

شرح وظایف

۱۵ مهر ۱۳۹۹