آگهی مزایده عمومی شماره  ۲

فروش  املاک و ساختمانهای استانداری لرستان واقع در شهرستانهای بروجرد،دلفان ، ازنا و الشتر

استانداری لرستان در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح مذکور و با جزپیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت(www.setadiran.ir) با شماره مزایده ۲۰۹۹۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : روز  سه شنبه مورخ    ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱

    مهلت دریافت اسناد مزایده: روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

تاریخ بازدید  : از روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ لغایت روز  یک شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : روز  دوشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰b_300_0_16777215_00_images_66666666555555555.jpg

زمان بازگشایی :  روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۱۱        زمان اعلام به برنده: روز پنجشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

  • برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،اعلام به برنده و واریز وجه مزایده در بستر سامانه انجام می گیرد.
  • لازم است قبل از ارایه پیشنهاد از املاک موضوع مزایده بازدید به عمل آورید ، ضمناً مشخصات املاک و ساختمانهای مذکور در سامانه ستاد درج شده است.
  • با عنایت به اینکه جهت شرکت در مزایده نیاز به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت توکن می باشد، علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شمارهای ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید